Mere om bofællesskabet

Mere om bofællesskabet

TOUSTRUP MARK
Toustrup Mark blev oprettet i 1970 og består af 25 husstande. Vi er 60 – 70 beboere fordelt ligeligt imellem børn og voksne.

FACILITETER
Vi har auto-, snedker- og keramikværksted, musikrum, billardsalon, gymnastik- og bordtennisrum, festsal, fælleskøkken samt masser er udenomsarealer med bl.a. fodboldbane, volleyballbane, skov og sø.

FÆLLES SPISNING
Mandag til fredag mødes vi kl. 18.00 til fællesspisning i spisesalen. Alle voksne og skolebørn deltager en gang om ugen i enten madlavning eller opvask. Maden er så vidt muligt lavet af økologiske råvarer, som vi køber ind i fællesskab. På vores depoter kan den enkelte husstand afhente de fleste basismadvarer samt rengøringsartikler.

MØDER
Hver anden fredag mødes de voksne beboere til fællesmøde, hvor vi træffer beslutninger, der har betydning for fællesskabet. Større økonomiske beslutninger og beslutninger om nye indflyttere træffes på beboermøder, der er placeret i forbindelse med et fællesmøde.

ARBEJDSLØRDAG
Hver 4. lørdag er der arbejdslørdag, der begynder med fælles morgenmad, hvorefter de forskellige arbejdsopgaver fordeles. Der er både tale om vedligeholdelse, forskønnelse og etablering af nye projekter. Er man forhindret i at deltage i arbejdslørdagen opfordres man til at påtage sig en eller flere opgaver fra arbejdslørdagen.

BEBOERDEMOKRATI
For at sikre den bedst mulige organisering af stedets arbejds-opgaver er der nedsat en række udvalg, der hver har deres an­svarsområde. Ud over deltagelse i udvalgsarbejde har hver voksen et arbejdsområde – det kan være rengøring af fællesarealer, indkøb af madvarer, ansvar for energiforsyningen og meget andet.

Alle voksne beboere deltager endvidere i rengøring af køkken og spisesal hver 8. uge.

BØRNEPASNING
Af vores Børnehave- og Skolebørn går de fleste i Sorring Børnehave og på Sorring Skole, men også andre steder som Farre, Hammel, Silkeborg og Århus bliver brugt.

TRADITIONER
Hvert år fejres fastelavn med udklædning og tøndeslagning, der holdes Skt. Hans Fest med stort bål, båltale, musik og bespisning. Om efteråret fejres Toustrup Marks fødselsdag med en fest med middag, underholdning, musik og dans. Nytårsaften holdes stor fest ofte med over 100 deltagere.