At bo i et fællesskab

At bo i et fællesskab

AT BO I ET BOFÆLLESSKAB
At bo i et bofællesskab er ikke kun fornøjelse. Vi bliver nødt til at sørge for mad på bordet, vedligeholde bygninger og meget andet. Men når vi nu bor sammen, kan vi gøre det sammen, hvilket gør det meget mere spændende. Som beboere på Toustrup Mark forventes det, at man deltager aktivt i bofællesskabets liv lige fra arbejdslørdage til fredagsmøder.

FÆLLESSPISNING
Madhold starter kl. 16.00 og maden skal være færdig kl. 18.00. Madholdene er en hyggelig tjans, hvor der oftes hygges med lidt med chips, frugt, sodavand og rødvin. Opvasken starter ca. 18.30 og tager ca. en time. Her er der som regel ikke rødvin, men masser af snak. Alle voksne og skolebørn skal deltage på den ene eller anden måde i fællesspisningen. Hvis det af den ene eller anden grund ikke passer jer at spise i fælleshuset, er I velkomne til at tage mad med hjem.

ARBEJDSLØRDAGE
En gang om måneden holder vi arbejsdlørdag, hvor vi vedligeholder og forbedrer Toustrup Mark. Men det er ikke kun arbejde, det er også en hyggelig dag, hvor vi kommer til at lærer hinanden bedre.

FREDAGSMØDER
Hver anden fredag holder vi fredagsmøder, hvor vi diskuterer og beslutter mange af de ting der berører vores hverdag. Fredagsmøderne er vigtige for Toustrup Mark, og det er her man har medindflydelse på ens hverdag.

ANSVARSOMRÅDER
Alle beboere har et ansvarområde, det kan f.eks. være IT, trækløvning, rengøring, madindkøb og meget andet. Det er vigtigt at vi hver især holder styr på vores eget ansvarsområde.

FOREFALDENDE ARBEJDE
Alle der har boet i hus ved at der er masser der skal laves løbende, så som græsslåning, vedligeholdelse af træværk osv. Det har vi selvfølgelig også på Toustrup Mark og derfor tager vi alle ansvar for stedet og hjælpes ad med at holde Toustrup Mark pæn og ren.

UDVALGSARBEJDE
Hvis du har tid og lyst så er kan det være utroligt spændende at deltage i et udvalgsarbejdet. Udvalgenene er Madkassen, Køkkenudvalget, Forretningsudvalget, Mark og Park og Kulturkassen.

ALT DET ANDET…
Når vi bor så mange mennesker sammen vil vores grænser og sind være meget forskellige og vi kan derfor ikke undgå at der opstår gnidninger en gang imellem. Derfor er det vigtigt at vi behandler hinanden med respekt, tager ansvar for vores handlinger, for vores børn og for deres opdragelse.