Historien

Historien

image008

Toustrup Mark

Er opbygget af Jens Svendsen i 60-erne. Jens Svendsen er bedre kendt som Låsby Svendsen, og han drev i en periode en brugtvognsforhandler, mini zoo, sildeensilagefabrik, kulturcenter og sikkert meget mere der er gået i glemmebogen, her på Toustrup Mark. Stedet var noget af et tilløbsstykke i slutningen af 60’erne.

Beboerne

Pionererne var en gruppe unge mennesker, som ikke ville bo som sædvanen var på den tid og som var besjælet af tanker om nærhed til basale livsfornødenheder, fællesskab om arbejde, opgaver og oplevelser, varsomhed overfor naturen og antikapitalisme.

Før de fandt det sted, hvor de ville bygge deres kollektivlandsby, udfærdigede de i 1970 et sæt vedtægter for deres forening A-70. En fraktion af denne forening var Jyllandsfraktionen, sammensat af en københavnergruppe, som gerne ville slå sig ned i Jylland og en gruppe forældre og lærere fra Århus Friskole.

Ved et historisk lykketræf (for os) sørgede Svendsens uven, som var blevet sognerådsformand for, at Svendsen fik en skattedom og måtte sælge til Frøsig, som derved blev snydt og måtte sælge, og samtidig var Jyllandsfraktionen klar med vedtægter, jurister og gåpåmod. – og købte på gode betingelser.

Opbygningen

I 1971 var stedet af kommunen dømt til nedrivning. Det var billigt byggeri uden isolering, med cementgulve og oliekaminer. Det var desuden hærget.
Som det første gik pionererne i gang med at bygge fælleskøkkenet for at kunne mødes dagligt om et fælles måltid. Samtidig oprettedes en børnehave og en busrute til skolerne. Derefter fulgte boligbyggeri og andre fællesfaciliteter. Af idealisme og økonomisk nødvendighed blev det første byggeri bygget af genbrugsmaterialer og alle opgaver løst af beboerne selv. Men da var der også blandt beboerne en rørlægger og en elektriker, som havde friplads mod at arbejde her.

Kulturen

De oprindelige vedtægter gælder stort set endnu. Et par vigtige punkter i dem er ejendomsforholdet: at foreningen ejer stedet, som således ikke kan gøres til genstand for boligspekulation eller personlig gevinster, samt at vigtige beslutninger såsom optagelse af medlemmer i foreningen skal ske ved énstemmighed.

Siden har der boet hundreder af mennesker på Toustrup Mark, som alle er blevet vurderet og godkendt og mere eller mindre har accepteret og rettet sig efter vedtægter, regler og uskrevne normer. Og de har så efterfølgende været med til at udvælge nye beboere, som har følt sig tiltrukket af stedet og dets kultur.

Stedet giver også oplevelser til dets beboere. Alt, hvad vi ser omkring os, fortæller historier om tidligere og nuværende beboeres fantasi, opfindsomhed, iver og kærlighed til stedet.

Jo længere tid, man bor her, des flere historier knyttes til tingene.